špecialista požiarnej ochrany

Zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi upravuje povinnosti obcí, právnických osôb, fyzických osôb-podnikateľov a fyzických osôb na úseku ochrany pred požiarmi.

Prostredníctvom našeho tímu špecialistov požiarnej ochrany Vám zabezpečíme plnenie týchto požiadaviek.
logo Monitor BP - ochrana pred požiarmi
Ing. Lenka Šťavová
konateľ
Projektová dokumentácia

Vypracúvanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavieb.

Analýza nebezpečenstva vzniku požiaru

Spracúvanie analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru v objektoch právnickej osoby a fyzickej osoby-podnikateľa.

Poradenstvo

Prostredníctvom našich špecialistov Vám poskytneme komplexné odborné poradenstvo .