cenník

Balík

BOZP + OPP + PZS
25 mesačne
 • bezpečnostnotechnická služba
 • ochrana pred požiarmi
 • pracovná zdravotná služba
 • poradenstvo
AKCIA

Ochrana pred požiarmi

technik požiarnej ochrany
15 mesačne
 • preventívne protipožiarne prehliadky
 • poradenstvo
 • požiarne poplachové smernice
 • požiarny evakuačný plán

BOZP

bezpečnostný technik
15 mesačne
 • prehliadky pracoviska
 • poradenstvo
 • dokumentácia v cene
 • vstupné a opakované školenia

Pracovná zdravotná služba

verejný zdravotník
69 ročne
 • vstupný audit
 • poradenstvo
 • traumatologický plán
 • výhodnejšie prevádzkové poriadky

CENNÍK 2021

GDPR

odvetvie : administratíva

do 5 zamestnancov

99,- €

 jednorázovo

do 10 zamestnancov

249,- €

jednorázovo

nad 10 zamestnancov

od 449,- €

jednorázovo

školenia

poradenstvo

dokumentácia

Ceny sú stanovené bez DPH pre administratívne činnosti a priestory do 5 zamestnancov. Upravujú sa podľa miestnych prevádzok,  ich počtu a rizikovosti. 
Ak ste v spoločnosti do 2 zamestnancov – zavolajte nám, aby sme upravili cenu na mieru .