Služby v oblasti ochrany pred požiarmi

Služby v oblasti bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Služby v oblasti pracovná zdravotná služba

Komplexné služby v oblasti civilná ochrana

Služby v oblasti ochrana osobných údajov

Služby v oblasti IKT - programovanie, tvorba, úprava web stránok

Články

školenie - praca vo vyskach

BOZP na stavenisku

Hlavnými cieľmi príručky je šírenie osvety a prevencie v oblasti BOZP na stavenisku, upresnenie práv a povinností stavebníka a zhotoviteľa a vzorové príklady základných dokumentov potrebných pre každodennú prax na stavenisku…

Viac »
závažných pracovných úrazov
spokojných klientov
rokov praxe