tím

oblasť BOZP, OPP, GDPR, CO

Ing. Lenka Šťavová

 • konateľ
 • bezpečnostný technik
 • technik požiarnej ochrany
 • odborne spôsobilá osoba na úseku CO
oblasť BOZP, OPP

Hana Libová

 • konateľ
 • autorizovaný bezpečnostný technik
 • technik požiarnej ochrany
oblasť BOZP, OPP

Milada Čižmárová

 • bezpečnostný technik
 • technik požiarnej ochrany
oblasť BOZP,OPP

Ing. Marta Kučminová

 • autorizovaný bezpečnostný technik
 • technik požiarnej ochrany
oblasť PZS

Mária Žiaková

 • odborný garant
oblasť PZS

Mgr. Veronika Libová, dipl. a. h. e.

 • odborný garant, lektor