cenník

Cenník

Ceny sú stanovené pre administratívne činnosti a priestory. Upravujú sa podľa miestnych prevádzok,  ich počtu a rizikovosti.

CENNÍK 2021

BOZP + OPP + PZS

odvetvie : administratíva
viazanosť : 3 roky

do 5 zamestnancov

25,- €

 MESAČNE

do 10 zamestnancov

35,- €

MESAČNE

nad 10 zamestnancov

od 40,- €

MESAČNE

OPP

BOZP

PZS

poradenstvo

školenia

dokumentácia

CENNÍK 2021

GDPR

odvetvie : administratíva

do 5 zamestnancov

99,- €

 jednorázovo

do 10 zamestnancov

249,- €

jednorázovo

nad 10 zamestnancov

od 449,- €

jednorázovo

školenia

poradenstvo

dokumentácia