OPP

Služby v oblasti ochrany pred požiarmi

Služby v oblasti bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

PZS

Služby v oblasti pracovná zdravotná služba

CO

Komplexné služby v oblasti civilná ochrana

Služby v oblasti ochrana osobných údajov

aktuality

elektronické oznÁmenie kategórie práce 2 - neoznamuje

Dňom 21.7.2020 nadobudol účinnosť zákon č. 198/2020, ktorým sa mení a dopĺňa aj zákon č. 355/2007 Z. z., ktorý už NEUSTANOVUJE povinnosť zamestnávateľa oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka.

online školenia

Profesionálne školenia, aktuálne témy a informácie, to všetko v pohodlí , na ktoré ste zvyknutí. Prístup k archívu školení , profesionálne poradenstvo. Evidencia školení zamestnancov, automatické upozornenia. Vytvorenie kurzov na mieru.

Civilná ochrana

Aktualizácia údajov kariet CO a zaslať v elektronickej forme na odbor krízového riadenia do 28.februára

závažných pracovných úrazov
spokojných klientov
rokov praxe