OPP

Služby v oblasti ochrany pred požiarmi

Služby v oblasti bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

PZS

Služby v oblasti pracovná zdravotná služba

CO

Komplexné služby v oblasti civilná ochrana

Služby v oblasti ochrana osobných údajov

Služby v oblasti IKT - programovanie, tvorba, úprava web stránok

BOZP dokumentácia - 99,- eur

Ako zamestnávateľ máte povinnosti vypracovať dokumentáciu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Naša dokumentácia BOZP obsahuje všetky potrebné dokumenty, ktoré potrebujete mať vypracované. Čo obsahuje naša dokumentácia BOZP? Viac sa dozviete tu. Samozrejme vypracujeme dokumentáciu na mieru, vzhľadom na vaše profesie v spoločnosti.

ZADARMO dokumentácia BOZP - staňte sa našim klientom, využite našu bezpečnostnotechnickú službu a dokumentácia bude zdarma.

online školenia

Profesionálne školenia, aktuálne témy a informácie, to všetko v pohodlí , na ktoré ste zvyknutí. Prístup k archívu školení , profesionálne poradenstvo. Evidencia školení zamestnancov, automatické upozornenia. Vytvorenie kurzov na mieru.

ZADARMO online školenia - ak ste našim zákazníkom a máte od nás zazmluvnenú bezpečnostnotechnickú službu - BOZP školenia sú zdarma

Pracovná zdravotná služba

Ponúkame činnosti pracovnej zdravotnej služby. Máme ceny, ktoré neublížia Vášmu podnikaniu. Ako je to možné ? Povinné lekárske prehliadky absolvujete u svojich všeobecných lekárov, a vstupný audit máte od nás zdarma. Náš verejný zdravotník vypracuje hodnotenie rizík, ktorý máte ako zamestnávateľ povinnosť mať vypracovaný pracovnou zdravotnou službou. Ak potrebujete vypracovať prevádzkový poriadok a ste našim zákazníkom, máte výhodu a prevádzkový poriadok je za výhodnejšiu cenu.

Ochrana osobných údajov - GDPR

Vypracujeme dokumentáciu GDPR na mieru.
Vstupný audit máte od nás zdarma.
Komplexne vypracujeme dokumentáciu na Vaše podmienky.
Kontaktujte nás.

závažných pracovných úrazov
spokojných klientov
rokov praxe